نمایش 1–12 از 14 نتیجه

Kubota

مینی لودر S510 بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

,

تعداد سیلندر

ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

طول بدون جلوبند | Length without Attachment

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

مینی لودر S220 بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

,

قدرت موتور

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

عرض با باکت | Width with bucket

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

نوع سوخت

مینی لودر T250 بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

تعداد سیلندر

نوع سوخت

قدرت موتور

ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

مینی لودر S250 بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
تعداد سیلندر

مدل موتور | Make / Engine

,

قدرت موتور

نوع سوخت

ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

عرض | Width

مینی لودر A300 بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

,

قدرت موتور

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

ارتفاع | Height

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

مینی لودر بابکت T770

موجود در انبار

تماس بگیرید
ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

مدل موتور | Make / Engine

,

تعداد سیلندر

قدرت موتور

نوع سوخت

مینی لودر بابکت T180

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

,

قدرت موتور

ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

طول بدون جلوبند | Length without Attachment

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

مینی لودر بابکت T140

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

,

تعداد سیلندر

قدرت موتور

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

طول بدون جلوبند | Length without Attachment

مینی لودر بابکت T300

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

,

قدرت موتور

نوع سوخت

ارتفاع | Height

عرض | Width

طول | Length

وزن عملیاتی | Operating Weight

مینی لودر بابکت T190

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

,

نوع سوخت

قدرت موتور

ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

طول بدون جلوبند | Length without Attachment

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

مینی لودر بابکت T64

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

قدرت موتور

تعداد سیلندر

نوع سوخت

طول بدون جلوبند | Length without Attachment

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

عرض با باکت | Width with bucket

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

مینی لودر بابکت T630

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

,

نوع سوخت

قدرت موتور

طول | Length

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

عرض | Width

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab