نمایش دادن همه 6 نتیجه

مینی لودر بابکت

جلوبند آسفالت ریز مینی لودر بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
وزن عملیاتی | Operating Weight

طول | Length

عرض | Width

ارتفاع | Height

برند یا تولید کننده محصول

ایران بابکت

جلوبند آسفالت بر بابکت یا کاتر مینی لودر

موجود در انبار

تماس بگیرید
وزن عملیاتی | Operating Weight

طول | Length

عرض | Width

ارتفاع | Height

برند یا تولید کننده محصول

ایران بابکت

مینی لودر S530 بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

تعداد سیلندر

قدرت موتور

ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

طول بدون جلوبند | Length without Attachment

وزن عملیاتی | Operating Weight

نوع سوخت

مینی لودر S66 بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

قدرت موتور

تعداد سیلندر

ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

طول بدون جلوبند | Length without Attachment

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

عرض با باکت | Width with bucket

وزن عملیاتی | Operating Weight

مینی لودر S630 بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

قدرت موتور

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket

طول بدون جلوبند | Length without Attachment

مینی لودر S510 بابکت

موجود در انبار

تماس بگیرید
مدل موتور | Make / Engine

,

تعداد سیلندر

ارتفاع | Height

ارتفاع با کابین راننده | Height with Operator Cab

طول بدون جلوبند | Length without Attachment

طول بابکت همراه باکت | Length with Standard Bucket