نمایش دادن همه 8 نتیجه

تولید جارو مینی لودر بابکت

جارو نظافت صنعتی ایران بابکت

موجود در انبار

181,000,000تومان
کشور سازنده

ایران

قابلیت نصب

بابکت مینی لودر, تراکتور

وزن جلوبند

رنگ محصول

رنگ دلخواه به سفارش مشتری

حجم مخزن آبپاش

وزن با بار

حجم مخزن

ارتفاع از زمین

عرض

اندازه برس

تعداد برس ها

آپشن جارو

آبپاش دارد بغلزن (جدولشور) هیدرولیکی دارد چرخ دار است

گارانتی

جارو بابکت Iran BobCat Sweeper

موجود در انبار

181,000,000تومان
کشور سازنده

ایران

قابلیت نصب

بابکت, بابکت مینی لودر, تراکتور

عرض

وزن با بار

ارتفاع از زمین

تعداد برس ها

وزن جلوبند

رنگ محصول

رنگ دلخواه به سفارش مشتری

حجم مخزن

اندازه برس

حجم مخزن آبپاش

گارانتی

آپشن جارو

بغل زن | آبپاش

BobCat Sweeper | جارو بابکت ایران بابکت

موجود در انبار

181,000,000تومان
کشور سازنده

ایران

قابلیت نصب

بابکت, بابکت مینی لودر, تراکتور

عرض

وزن با بار

ارتفاع از زمین

تعداد برس ها

وزن جلوبند

رنگ محصول

رنگ دلخواه به سفارش مشتری

حجم مخزن

اندازه برس

حجم مخزن آبپاش

گارانتی

آپشن جارو

بغل زن | آبپاش

سوییپر صنعتی بابکت در شرکت ایران بابکت

موجود در انبار

181,000,000تومان
کشور سازنده

ایران

قابلیت نصب

بابکت, بابکت مینی لودر, تراکتور

عرض

وزن با بار

ارتفاع از زمین

تعداد برس ها

وزن جلوبند

رنگ محصول

رنگ دلخواه به سفارش مشتری

حجم مخزن

اندازه برس

حجم مخزن آبپاش

گارانتی

آپشن جارو

بغل زن | آبپاش

جارو مینی لودر بابکت تولید ملی

موجود در انبار

181,000,000تومان
کشور سازنده

ایران

قابلیت نصب

بابکت مینی لودر, تراکتور

وزن جلوبند

عرض

اندازه برس

تعداد برس ها

رنگ محصول

رنگ دلخواه به سفارش مشتری

حجم مخزن آبپاش

ارتفاع از زمین

حجم مخزن

وزن با بار

گارانتی

آپشن جارو

بغل زن | آبپاش

اولین تولید کننده جارو بابکت در ایران

موجود در انبار

181,000,000تومان
قابلیت نصب

بابکت

وزن جلوبند

ارتفاع از زمین

وزن با بار

حجم مخزن آبپاش

عرض

,

تعداد برس ها

اندازه برس

حجم مخزن

رنگ محصول

رنگ دلخواه به سفارش مشتری

آپشن جارو

آبپاش دارد بغلزن (جدولشور) هیدرولیکی دارد چرخ دار است

گارانتی